Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Wpłat należy dokonywać na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn 

Nr konta: 46 1240 6960 5798 0000 2788 0001

w tytule należy podać: imię i nazwisko, subkonto – 27.880.001-500