1. Zapraszamy na międzynarodową konferencję „Dylematy współczesnego środowiska bezpieczeństwa. Aspekty prawne, technologiczne oraz sfery komunikacji społecznej”, organizowaną pod egidą programu NATO Defence Education Enhancement Programme (więcej informacji dot. NATO DEEP na stronie – https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_139182.htm).

  Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa w przedsięwzięciu, w ramach programu NATO DEEP, w jęzku angielskim.
 1. Termin konferencji:
  • 29.11.2021 godz. 13:00 – 16:00 CET konferencja w trybie online (14:00 – 17:00 czasu ukraińskiego)
  • 30.11.2021 godz. 13:00 – 16:00 CET konferencja w trybie stacjonarnym

   Oficjalny hasztag konferencji #konferencjawumelk
 1. Format hybrydowy (więcej informacji w zakładce Program konferencji):
  • zdalnie na platformie wideokonferencyjnej Filii UWM w Ełku
  • stacjonarnie w budynku Filii w Ełku UWM, ul. Tadeusza Kościuszki 23
 1. Organizatorzy (linki do stron internetowych – poprzez logotypy):
  • Filia w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
  • Wydział Prawa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego w Tarnopolu
  • Centrum Naukowe Kształcenia Zdalnego Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy im. Iwana Cherniachowskiego z Kijowa
  • NATO DEEP eAcademy
 1. Rejestracja oraz zgłaszanie streszczeń wystąpień – poprzez zakładkę REJESTRACJA/REGISTRATION
 1. Informacje na tej stronie są stale aktualizowane.
 1. Kontakt e-mailowy: admin@konferencjauwmelk.pl

English version:

 1. We invite you to the international conference „Dilemmas of the contemporary security environment. Legal, technological and social communication aspects”, organized under the aegis of the NATO Defense Education Enhancement Program (more information on NATO DEEP at – https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_139182.htm).

  The participants will receive a personal certificate of attendance at the NATO DEEP event, in English.
 1. The date of the conference:
  • 29.11.2021 from 1:00 – 4:00 CET online conference (2:00 – 5:00 PM Ukrainian time)
  • 30.11.2021 from 1:00 – 4:00 CET in person conference

   Official conference hashtag #konferencjawumelk
 1. Hybrid format (more information in the Programme tab):
  • in person in the building of the UWM branch in Ełk, st. Tadeusza Kościuszki 23
  • online on the BigBlueButton platform
 1. Organizers (links to websites – through logos):
  • Elk Branch Campus of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  • Law Faculty of the West Ukrainian National University in Ternopil
  • Research Center for Distance Learning of the Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine
  • NATO DEEP eAcademy
 1. Registration and submission of abstracts of speeches – via the REJESTRACJA/REGISTRATION tab
 1. The information on this website is constantly updated.
 1. E-mail contact: admin@konferencjauwmelk.pl